Uw zoekopdracht Uw zoekopdracht

Vreugdevuren op de Jan Luykenlaan

In ieder mens schuilt een pyromaantje. Bij jongetjes iets meer, bij meisjes iets minder.
Veel eerder dan dat ons gezin in 1964 een flatje toegewezen kreeg op de Jan Luykenlaan, werden daar op oudejaarsavond al vreugdevuurtjes aangestoken. Een groter vuur op het wegdek in de buurt van de Marcuskerk en een tweede vuur op de kruising van de Jan Luykenlaan en de van Baerlestraat. Een stapel kerstbomen vormde de kern. Volwassen mannen bewaakten het vuur. Tenminste, daar leek het op, totdat ik diezelfde vaders het vuur zag voeden met oude kasten en planken.
Hele keldervoorraden werden op deze manier opgeruimd. Veel kwaad werd er niet aangericht en buren stonden buiten met elkaar te praten en de hele wereld een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.


Enige jaargangen later werd men steeds fanatieker en de vuren steeds groter. De jacht op kerstbomen ontaardde in een buurtoorlog.
Dan komt ineens het moment dat het ouderlijk gezag niet meer werkt. Na de tweede kerstdag sloeg zijn opwinding toe. De grote jongens vonden voor het eerst goed dat hij meedeed met de kerstbomenjacht. 's Morgens vroeg was hij niet meer te houden en daar ging mijn ventje naar die boze buitenwereld, waar gevochten werd om een kerstboom. Het middagboterhammetje schoot erbij in en 's avonds bij de warme hap vertelde hij zijn avonturen met een van emotie overslaand stemmetje. O nee, ik mocht niet weten waar de voorraad bomen werd opgeslagen. Dat was een groot geheim. Voor de zekerheid heb ik toch maar iedere keer onze kelder geïnspecteerd.

De jongetjes werden groter en ook de vuren werden groter en gevaarlijker. Het toenemend autobezit zorgde voor autobanden. Kerstbomen behielden hun waarde, maar langzaamaan nam het belang van banden toe. Vlammen stegen hemelhoog op en de dikke walm van het rubber sloeg tegen de gevels aan. De gehele Laan werd in een grauwe, stinkende nevel gehuld. Het glas in de ramen tot drie hoog voelde warm aan en de omwonende winkeliers patrouilleerden verbeten rond hun zaken om de etalageruiten te beschermen.


Het vreugdevuur bij de kerk werd berucht en trok op relletjes beluste toeschouwers aan. Met brooddronken koppen probeerden zij oude auto's op het vuur te gooien. Beschonken liepen zij langs de overige winkels en tikten hier en daar een ruitje in, intussen brievenbussen opblazend. Het jaar daarop vormden enige winkeliers een knokploeg.
Het gemeentebestuur greep in. Kerstbomenjacht werd verboden. Officiële plaatsen voor de verbranding werden aangewezen. Het werd rustiger op de Laan.
Nu, 2006, op de Jan Luykenlaan vier mini-vuurtjes gesignaleerd. Af en toe een vuurpijltje en geen handenschuddende buren meer.

Klaziena Veen
 

Reacties: 1-6
Door Gast: Anoniem @ 2014-04-20 15:46:07
Jan Luykenlaan
Dit komt mij bekend voor,ik denk dat het laatste stukje van dit mooie verhaal uit begin jaren 80 is geweest?

Want er is een aantal jaren geweest dat je de Jan vosstr en anslostr samen een fik hadden en
de Rotganstr ook apart en een fik in de Pieterlangedijkstr. In 1982 hadden we in de zomer besloten om de groepen samen te voegen zodat we groter waren en tegen de opkomde wijken op konden boksen. Het resulteerde in een hele grote brand op het pleintje voor de kerk. Later krijgen we een feesttent ( meen in 1986 ) en moest het vuur op de Aagje Dekenlaan en was de sfeer eraf en werd het steeds minder tot helemaal niets meer.

Het was voor mij de mooiste tijd van mijn leven die kerstbomenjacht :-)

Richard de Vries
Door Gast: obbelix @ 2015-11-03 21:53:59
jan luykenlaan
ja dat was in de jaren 80 een tijd die nooit meer terug komt ???
woon nu op scheveningen , maar daar is het nog steeds knalle geblazen en zo hoog en groot was het nooit op de jan luykenlaan dus als het nog kriebeld ?? hahaha kom dan eve kijken tussen 25-12 en 31-12 december bij de keerlus,
Door Gast: Hans @ 2016-01-04 22:44:08
Jan Luykenlaan
In mijn herinnering (jaren '50) lijkt het kerstbomen-vuur bij De Gruyter veel groter dan dat bij de van Baerlestraat. Kerstbomen-jacht begon toen al grimmig te worden. De grote jongens liepen toen al met stokken om hun bomen te verdedigen. Op verschillende plaatsten lagen ze opgeslagen en op 31 december in de avond werden ze opgestapeld. Om 00:00 ging het vuur erin.
Door Gast: Haagse kerstbomenjacht @ 2016-12-01 21:15:52
Foto's en video materiaal gezocht
Den Haag kent een jaren lange traditie als het gaat om de kerstbomenjacht en het organiseren van Vreugdevuren met de jaarwisseling. Den Haag is dat ook de grondlegger als het gaat om het "Rauzen van kerstbomen", in Den Haag was het altijd heftiger, groter en gewelddadig. Op 01 januari opende het NOS journaal jaren lang traditioneel met de onrustige jaarwisseling. Begin jaren negentig begon de gemeente met georganiseerde vreugdevuren waarvoor zandplaten op de kruisingen werden gestort en de brandstapels niet meer dan kerstbomen en pallets mochten bevatten. Ook de omvang werd gecontroleerd door aanwezige wijkagenten. 10 jaar later werd de weg ingeslagen om de traditie af te bouwen en jaarlijks Vreugdevuren die uit de hand liepen het jaar erop definitief te verbieden. Tegenwoordig kent Den Haag nog

Wij zijn opzoek naar foto's en/of videomateriaal van de Haagse kerstbomenjacht uit de vele verschillenden wijken van Den Haag. ( haagsetraditie@gmail.com )
Door Gast: Wilma @ 2017-05-23 17:23:06
Ik woonde hoek jan.uykenlaanvanbaerlestraat van 952 tot 1968. Het vuurwerd steeds groet.
Ik mocht nooit naar buiten eerst t jong en toen t oud zo deden ze datvroeger
Door Gast: Maurice kranendonk @ 2020-12-26 12:46:25
Veel plezier gehad
Ik heb daar veel lol gehad en zeker met oud en nieuw . Maurice
Reacties: 1-6
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.