Uw zoekopdracht Uw zoekopdracht

Mijn diensttijd bij de luchtmacht

Op 18 september 1967 moest ik  mij melden bij de L.I.M.O.S. ( Luchtmacht Instructie Militaire Opleiding School ) te Nijmegen. Na mijn basisopleiding van ongeveer 12 weken werd ik overgeplaatst naar de vlb Ypenburg en kwam terecht bij het verzorgingssquadron. Mijn werkzaamheden bestonden uit het helpen in  de spoelkeuken van de officiersmess in het  A kamp.Dit was een overbruggings periode, want in februari werd ik overgeplaatst naar Middelburg voor een administratieve opleiding van 8 weken.  Na het met goed gevolg voltooien keerde ik terug als soldaat 1e klas en werd schrijver van de aalmoezenier. Het werk bestond voornamelijk uit het tappen van bier achter de bar van Gevo en het in - en uitschrijven van de katholieke militairen t.b.v. de adminstratie van de aalmoezenier. Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar de squadronadministratie van het Technisch Squadron waar adjudant Knoester de scepter zwaaide. Helaas werd  Ypenburg slapende basis en werden de operationele squadrons opgeheven of overgeplaatst naar Leeuwarden en Soesterberg, ik werd overgeplaatst het verzorgingssquadron en kwam terecht op bureau voeding waar ik elke dag de sterkte van het personeel aan de  keukens moest doorgeven en voor de manschappenkeuken de menu's moest samenstellen.Ook aan deze werkzaamheden kwamen een einde omdat het verzorgingssquadron samen ging met het verzogingssquadron van de Luchtmachtstaf. Dit was kort voor het einde van mijn diensttijd en ik mocht helpen bij het administratief opheffen van het verzorgingssquadron Ypenburg. Het verzorgingssquadron Ypenburg was einde oefening en voor mij eind van een leuke tijd op Ypenburg

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.