Uw zoekopdracht Uw zoekopdracht

Rondje om de kerk

Herinneringen aan het kerkleven

Kerkgangers en parochianen vertellen zelf over een bloeiend kerkleven in Den Haag.

Een initiatief van Uitgave van Bibliotheek Den Haag en Stek – voor stad en kerk
De activiteit is uitgevoerd in het kader van het oral history project Haagse Herinneringen
Den Haag, december 2009

Inleiding

De deelnemers aan de Verhalentafel zijn of waren actieve leden van diverse kerkgenootschappen en daarvan getuigen hun verhalen. De oudste herinneringen gaan terug naar de periode van vóór en tijdens WOII. Juist toen toonde de kerk haar maatschappelijke betrokkenheid: de deelnemers herinneren zich nog de maaltijdverstrekking in de Malakkakapel. Als student in oorlogstijd kreeg je te maken met een inval van de Duitsers in het collegegebouw en werd je naar concentratiekamp Vught gevoerd, waar een van hen iedere zondag een ‘toespraak’ hield ter vervanging van de kerkdienst.

Tot en met de jaren vijftig stond het dagelijkse leven in het teken van de kerk en de kerkelijke gemeenschap: je bezocht zondags de kerkdienst, maar ging daarnaast ook naar de kinderkerk of de zondagsschool. Het schoolleven, zeker in katholieke gezinnen, betekende een dagelijkse kerkgang in schoolverband onder al dan niet streng toezicht van de broeders en nonnen. De vrije tijd werd traditiegetrouw doorgebracht in kerkelijke verenigingen zoals de padvinderij, de gymnastiek, de voetbal of het zangkoor, ’s zomers ging je mee op kamp.
De roerige jaren zestig leidden tot nieuwe ontwikkelingen in de kerkgemeenschappen: minder priesters en meer vrouwen in het ambt, meer buurt-activiteiten in de kerkgebouwen, sloop van kerkgebouwen, het samengaan van wijkgemeenten met alle problemen van dien, de oecumene.


Wij wensen iedereen veel lees- en luisterplezier!

Heleen Hebly, Bibliotheek Den Haag
Anita Hendriks, Stek - voor stad en kerk

Kast vol herinneringen

Herinneringen ophalen is leuk voor iedereen… filmbeelden, verhalen en fotoboeken uit vroeger tijden zijn een feest van herkenning. Achter ieder voorwerp of document schuilt namelijk wel een verhaal.