Uw zoekopdracht Uw zoekopdracht

Actie voor een fietspad

In de loop der jaren zijn er in Mariahoeve talrijke acties gevoerd voor allerlei belangen. Hier wil ik er een noemen waarbij ik nauw betrokken ben geweest. Het was min of meer mijn persoonlijke actie. Het gaat over een fietspad onder een tunnel onder de spoorlijn naar Leiden. Tussen de Laan van Nieuw-Oost-Indië en de grens met Wassenaar was er aanvankelijk alleen een fietstunnel waardoor je van Mariahoeve naar Voorburg kon komen. Deze bevond zich achter het huidige volkstuincomplex Zonneweelde en liep van de Reigersbergenweg naar de Rode Laan in Voorburg. Hij was te vinden op de plaats waar aan de Voorburgse kant vlak tegen de spoorlijn destijds boer Van der Wal een stal met een paar koeien en een hooiberg had en waar nu een loods staat met een of meer pony's achter een hek.
Er waren nog wel enkele onderdoorgangen, o.a. voor de opgeheven spoorlijn naar Scheveningen en bij de volkstuinen aan de Schenkweg. Een daarvan liep van de huidige tunnel aan het eind van de Reigersbergenweg naar Voorburg richting Nicolaas Beetsstraat. Daar was een spoorwegovergang. De overige tunnels boden geen verbinding van Mariahoeve met Voorburg die voor het publiek toegankelijk was.

Plannen voor Schipholboog

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werkte ik in Rotterdam aan de Coolsingel en maakte dankbaar gebruik van het tunneltje bij Zonneweelde. Ik fietste van mijn huis aan de Norenburg door de tunnel en langs de Rode Laan met zijn weiden en een woonwagenkamp naar het station Voorburg-Leidschendam en nam daar de trein naar het Hofplein. Essenstein was er nog niet. Op die manier was ik in ongeveer een uur op mijn werk.
Maar toen kwamen de plannen voor de Schipholboog. De NS wilde een lijn aanleggen van het Haagse Centraal Station naar Leiden, die kruisingvrij in onze buurt aansluiting gaf op de bestaande lijn van Hollands Spoor naar Leiden. Daarvoor werd een traject gezocht vanaf het bestaande tracé van de lijn naar Rotterdam Hofplein door de volkstuinen aan de Schenkweg. Daardoor dreigde er gevaar voor mijn tunnelroute, doordat de komende spoorlijn de weg naar de Rode Laan zou afsluiten.

Toen ik dat vernam, ben ik actie gaan voeren. Vooral persoonlijk, maar ook wel politiek, omdat ik toentertijd voorzitter was van het CDA in Bezuidenhout-Mariahoeve-Marlot. In ieder geval heb ik alle mogelijke kennissen en relaties benaderd met de wens om deze unieke verbinding tussen die twee grote stadsdelen in twee gemeenten open te laten.
Het zal wel een paar jaar geduurd hebben. Ik herinner me dat een oud-studiegenoot van me, die wethouder van Voorburg was, er ook belang bij had om de verbinding in stand te houden omdat er op Voorburgs grondgebied een put van de waterleiding niet meer bereikt zou kunnen worden als er geen verbinding onder het spoor zou zijn. Van een dergelijk belang nam ik uiteraard met genoegen kennis en ik buitte het uit in de richting van de 'acteurs' ter zake. De put met hek erom heen kunt u nu nog zien binnen de Schipholboog bij het huidige woonwagenkamp langs het fietspad.
Ook was er een bestuurder van Zonneweelde die van mijn actie hoorde en tegen mij zei dat hij en zijn medebestuurders tegen de tunnel in hun omgeving waren, omdat dieven vanaf de Voorburgse kant het volkstuincomplex daardoor gemakkelijk van de achterkant konden benaderen. Die mededeling gebruikte ik uiteraard niet voor mijn actie.

Goed bericht
Bij mijn naspeuringen naar de autoriteiten in deze zaak was ik er via via achtergekomen welke functionaris bij de spoorwegen bezig was met het ontwerpen van de aan te leggen Schipholboog. Uiteraard was er sprake van een aantal alternatieven voor het traject. Ik pleitte bij hem natuurlijk voor mijn fietspad. De man was niet ongeschikt en liet wel eens wat los over zijn mogelijkheden in de telefoongesprekken die wij voerden.
Op een goede dag zei hij mij dat ze een mogelijkheid gevonden hadden om de lijn te laten aftakken van de Hofplein na de tunnel onder de Leidse lijn bij het CBS-gebouw in Voorburg. Ik herinner me goed dat hij zei dat de maten van die tunnel op een centimeter nauwkeurig voldoende waren voor het doel. Dat was een goed bericht, want daardoor bleef mijn tunnel vrij.
Hoe het verder gelopen is, kan ik mij niet meer precies herinneren. Maar de Schipholboog werd aangelegd en er kwam onder de baan een extra tunneltje bij de Populierendreef. Mijn fietspad, dat een paar tientallen meters tussen Zonneweelde en het Leidse spoor liep, werd verlegd naar de hierboven genoemde grotere tunnel in het verlengde van de Reigersbergenweg. Met een fietspad aan de Voorburgse kant van de Leidse lijn  bleef de fietsmogelijkheid tussen Mariahoeve en Voorburg in stand.

De actie heeft niet veel publiciteit gehad. Want wat is nou een fietstunnel... En of het succes aan mijn bemoeienissen is te danken, weet ik eigenlijk ook niet. Mogelijk heeft het er wel iets aan bijgedragen. Maar wel is het zo dat velen dagelijks dankbaar gebruik maken van 'mijn' fietspad naar Voorburg.

Adriaan van der Linden
 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.