Uw zoekopdracht Uw zoekopdracht
PDF PDF Print

Afscheidslied bij vertrek uit Suriname

Het afscheidslied werd overal ten gehore gebracht bij het vertrek uit Suriname
door familie, vrienden en gedraaid bij Radio Suriname.

Tjelè dja rehè, goeshie sè toem djana
Agar hò sehè to hammè na bhoelana
Thoemhè tha djo djana, Kiòn mohabet berhalie
Moeskiel hoewa hai, hona djoedàjié
Beharhaal ab ham kô, perra jè betana
Agar hò sehè to hammè na bhoelana
Bhagwan toemhara rakhsha kerèga
Mera bhie doewajie saath-hi lèdhà
Goenaries jehee hai, djahanbhie hai djana
Agar hò sehè to hammè na bhoelana
Pahoentjetè hie ham kò, patrè pèthana
Djiesma kekkie hò, toemhamrè hi ana
Moejhè maaf karma, gatam hai je gana
Agar hò sehè to hammè na bhoelanaJe gaat weg, ga in vrede (vreugde)
Indien mogelijk, vergeet mij niet.
Indien je moest vertrekken, waarom onze liefde vergroot?
Het is vreselijk om van je te scheiden
En toch moet ik je dit alles verklaren (vragen)
Indien mogelijk vergeet mij niet.
God zal je beschermen op al je wegen
Neem ook mijn gebeden met je mee
Mijn verzoek is alleen deze, waar je ook gaat
Indien mogelijk vergeet mij niet
Zo gauw je aankomt, stuur alstublieft mij een brief
Waarin je schrijft dat je zeker terugkomt
Vergeef mij, voorlopig kan ik niets meer vragen dan
Indien mogelijk vergeet mij niet! 

Reacties: Geen berichten
Uw reactie
Naam (Log in): 
E-mailadres: 
Onderwerp: 
Bericht: