Haagse Herinneringen

Uw verhaal |

Wie heeft mijn dierbare vader nog meegemaakt/

Hij, ds. A.Groot, was predikant in de Oude Kerk aan de Keizerstraat, op Scheveningen.

In de jaren 50, 60, 70 (gedeeltelijk) van de vorige eeuw.

"Onze" kosteres was mevr.Bep de Bruin. (De Mos?)

De organiste was Riek van der Vlies.

Mijn broers hadden orgelles van haar vader.

Ik had pianoles van Doortje Wynia, dochter van onze geliefde huisarts Ulbe Wynia. Broer en collega van Nico Wynia.

De laatste jaren van zijn werkzame leven was mijn vader ziekenhuispredikant in het toenmalige ziekenhuis de Zuidwal.

Ik deed, in de Oude kerk, belijdenis bij mijn vader.

Ik ging naar de MULO in de Helmstraat.

Heel dikwijls heb ik heimwee naar die tijd.

Natuurlijk is er veel meer te vertellen.

Eerst maar wachten op een reactie.

Groeten van Anneke Groot.