Haagse Herinneringen

Wederopbouw van Den Haag, 1940-1965 | De mars naar wederopbouw

Piet Verreck

Tijdens de oorlog zwierf ik door Den Haag en bouwde zo een ‘stratenplan’ van herinneringen.

Ik kwam op de, door de Duitsers, verboden plekken: het Spergebied. Ik aanschouwde lief en leed tijdens de periode van wederopbouw en vernieuwing: het weggekapte Haagse Bos zag ik weer groeien, tijdens de Koninginnemars (1947) ervoer ik de kale vlakte die later Moerwijk zou worden.