Haagse Herinneringen

home | Moerwijk

Buurt vol verhalen

Moerwijkers vertellen zelf over hun geschiedenis

 

Verhalen, gedichten en een luisterfragmenten van (oud-) Moerwijkers

Inleiding

Moerwijk is van oudsher een unieke wijk met een bouwstijl van 'buurtjes bouwen', binnentuinen, winkelpleinen, gevelversieringen, groen en water. Voor jongeren was de wijk fijn om te spelen en voor ouderen prettig om naar te kijken.
De ingrijpende herstructurering die nu en de komende jaren wordt uitgevoerd, bete-kent niet alleen een verandering in het aanzien van de wijk. Zij heeft ook gevolgen voor bewoners die hier in sommige gevallen vanaf de oplevering wonen. Men herinnert zich een buurt die niet meer is, huizen die er niet meer staan.
Om deze herinnering een plek te geven, zijn we gestart met de Verhalentafel.
Moerwijk verandert maar de herinnering blijft, was het motto waarmee we op zoek zijn gegaan naar oude en nieuwe verhalen van bewoners uit Moerwijk. Aan de Verhalentafel werden verhalen opgehaald, beschreven en (door)verteld. Door de verhalen blijft het beeld van een bijzondere wijk behouden, waarmee de geschiedenis van de wijk vooral wordt geschreven door haar bewoners.

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier.


Heleen Hebly, ouderenproject Haagse bibliotheek, stadsdeel Escamp
Désirée Hodes, ouderenwerk Mooi Escamp Moerwijk

juni 2006

Herinneringen ophalen is leuk voor iedereen… filmbeelden, foto's, verhalen en hits uit de jaren vijftig en zestig of van nog eerdere datum zijn een feest der herkenning.

   

   

Onderliggende pagina's:
  • Jeugd in Moerwijk
  • Oorlogsherinneringen
  • Wonen en leven
  • Bijzondere gebeurtenissen
  • De buurtwinkel
  • Zon- en feestdagen
  • Luisterfragmenten Moerwijk
  • Videofragmenten Moerwijk
  • Uw verhaal