Haagse Herinneringen

home | Vrouwenemancipatie

tot hier toe en verder?

Haagse vrouwen vertellen zèlf hun emancipatiegeschiedenis
Actie in de jaren '60 en '70

Inleiding

De meeste deelneemsters aan de Verhalentafel zijn geboren vóór WO II en hebben, in tegenstelling tot veel van hun leeftijdgenoten, de kans gehad om niet alleen voortgezet onderwijs te volgen, maar ook naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs te gaan. Zij maakten een bewuste beroepskeuze en kregen een baan.
 
Zij vertellen hoe ze die baan vervulden en in veel gevallen combineerden met een huwelijk, moederschap en vrijwilligerswerk. U leest over welke keuzes ze daar, vaak noodgedwongen, voor moesten maken en wat ze daarvoor moesten laten. Let wel, er was in die tijd nog geen anticonceptiepil, geen gesubsidieerde kinderopvang, vrouwelijke ambtenaren moesten tot 1957 de dienst verlaten zodra ze in het huwelijk traden. Het is dus niet verwonderlijk dat juist deze vrouwen, in hun schaarse vrije tijd ook hebben gestreden voor goede kinderopvang, Montessori-onderwijs, tropenroosters op basisscholen, parttime werk voor vrouwen èn mannen en anti-discriminatiewetgeving.
 
Verhalen van jongere vrouwen vertellen over gerichte acties voor de emancipatie van de vrouw in de jaren '60 en '70.
De meeste van hen zijn geboren nà WO II en hun herinneringen hebben veelal betrekking op de acties die zij voerden voor: de legalisering van abortus, eigen ruimtes voor vrouwen en wet- en regelgeving voor gelijke behandeling.
Deze acties waren noodzakelijk, origineel, fel, ludiek en doorspekt met humor.
  
Wij wensen iedereen veel lees- en luisterplezier!

Heleen Hebly, Bibliotheek Den Haag
Thea Schellekens, Bibliotheek Den Haag

 

 

Kast vol herinneringen

Herinneringen ophalen is leuk voor iedereen… filmbeelden, verhalen en fotoboeken uit vroeger tijden zijn een feest van herkenning. Achter ieder voorwerp of document schuilt namelijk wel een verhaal.

 


Onderliggende pagina's:
 • Historische inleiding
 • Oma van nu
 • Mijn activiteiten in de jaren 60 en 70
 • Emancipatie
 • ManVrouwMaatschappij
 • Wonen: mijn leven, mijn werk
 • Terugblik van een tachtigjarige
 • Een vrouwenleven in de 20e eeuw
 • Werkende moeder in de jaren 70
 • Expatriate echtgenote
 • De strijd om de peuterspeelzalen
 • Recht op recht
 • Schoonmoeders koken beter
 • Dolle Mina veranderde mijn leven
 • Wat Dolle Mina deed voor mijn moeder en mij
 • Samen sta je sterk
 • De eerste keer in actie
 • Daar moeten jullie nu es iets aan doen!
 • Het persoonlijke is politiek
 • Vrouw en journalistiek
 • Vrouw en actie
 • Vrouwenliteratuur: er ging een wereld voor me open!
 • Vrouwenwerk in het Zuiden - en hier
 • Het speculum
 • Luisterfragmenten
 • Uw verhaal